การคิดเงินแบบ CPM, CPC และ CPV ของ YouTube

การคิดเงินแบบ CPM, CPC และ CPV ของ YouTube

การคิดค่าใช้จ่ายในการลงโฆษณาของ YouTube นั้นจะคล้ายกับของ Google AdWords ที่จำแนกได้เป็น 3 แบบ คือ

1. CPM (Cost Per Thousand Impression)คือมีการคิดเงินจากยอดวิวที่เกิดขึ้นจริง 1,000 ครั้งโดยไม่สนใจว่าจะมีจำนวนการคลิกที่โฆษณากี่ครั้ง โดยราคาของประเทศไทยคิดเงิน CPM ทั้ง In-Stream, In-Video และ Prime Packs ในราคา CPM Standard = $8.21
2. CPC (Cost Per Click) คือการคิดเงินจากยอดคลิกที่เกิดขึ้นบน Display Adโดยผู้ลงโฆษณาจะเสียเงินเฉพาะเมื่อลูกค้าคลิกที่โฆษณาเท่านั้น ถ้าโฆษณาไม่ถูกคลิกก็ไม่ต้องเสียเงิน แม้ว่าโฆษณาจะแสดงก็ตาม อ้างอิงข้อมูลและประมูลราคา (Bidding) จาก AdWords Conversion Tracking
3. CPV (Cost Per View) คือการคิดเงินของการลงโฆษณาแบบ TrueView (In-Stream, Search, Display) โดยเป็นการคิดค่าโฆษณาต่อการชมวิดีโอหนึ่งครั้ง และอ้างอิงข้อมูลและประมูลราคา (Bidding) จาก AdWords Conversion Tracking เช่นกัน

นอกจากทาง YouTube จะแนะนำรูปแบบการโฆษณาต่าง ๆ ที่มีให้เลือกลงแล้ว ยังเปิดตัว Video Platform สำหรับนักสร้างสรรค์หรือ Creative สามารถเรียนรู้การสร้างวิดีโอรวมผ่านเครื่องมือ RichMedia Development & Dynamic Solution Optimizing The Creative Workflow ของทาง YouTube ที่มีให้อีกด้วย เพื่อให้สามารถผลิตวิดีโอโฆษณาและออกแบบ Brand Channel ออกมาให้มี Engagement ที่ดี รวมไปคำแนะนำในเรื่องการวางกลยุทธ Video Strategy Framework ให้กับฝั่ง Creative นำกลับไปออกแบบการทำ Video Marketing ให้เหมาะสมกับคนไทยอีกด้วย

2

Leave a Comment