ชมรมแม่ฮ่องสอนออนไลน์ Mae Hong Son Online

ชมรมออนไลน์แม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดที่มีรายได้ต่อประชากรต่ำที่สุดในประเทศ แต่ก็เป็นจังหวัดที่น่าสนใจมาก มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย มีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร อาณาเขตโดยรอบของจังหวัดจะติดประเทศเมียนม่าร์และเชียงใหม่ ถนนหนทางที่คดเคี้ยวตามเส้นทางภูเขา ทำให้การเดินทางมาค่อนข้างลำบากมาก แต่ก็เป็นจังหวัดที่มีสินค้าน่าสนใจมากมาย ทั้งสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้อง ข้าวดอย งาดำ งาขี้ม่อน กาแฟ ถั่วเหลือง และถั่วชนิดต่าง ๆ ที่มีมากมาย แต่ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคสำคัญคือการขนส่งนั่นเอง

เมื่อมีโอกาสได้เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในจังหวัดนี้ ได้มาสอนเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ การขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งการทำตลาดขายสินค้าในลักษณะนี้ ทำให้คนในจังหวัดนี้มีสิทธิ์เสมอภาคเท่าเทียมกับจังหวัดอื่น ๆ เพราะอินเตอร์เน็ตไร้ซึ่งพรมแดน จึงรวบรวมลูกศิษย์ นักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ร่วมกันตั้งชมรมเล็ก ๆ ขึ้น ซึ่งมีจุดประสงค์คือ การเรียนรู้ในการขายสินค้าออนไลน์ การอัพเดทความรู้ต่าง ๆ ที่ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ตลอดจนการแชร์ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น แชร์กันซื้อกล่องบรรจุภัณฑ์ เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการส่งสินค้า การแลกเปลี่ยนสินค้าต่าง ๆ เพื่อนำมาขายในโลกออนไลน์ ตลอดจนการช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ

ปัจจุบัน ได้มีหน่วยงานเอกชน อาจารย์จากสถานศึกษาต่าง ๆ เข้ามาช่วยเหลือสร้างโปรเจคดี ๆ เช่น HUGMHS ที่มีการเข้ามาจัดตั้งชมรมแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ ที่ช่วยในการออกแบบด้านต่าง ๆ โลโก้ แพคเกจจิ้ง ฯลฯ

 

3

Leave a Comment