อะไรที่เรียกว่า Passive Income

A picture is worth a thousand words - Earning Cash Online

“Passive Income” มักจะผูกติดอยู่กับคำว่า “อิสรภาพทางการเงิน” ซึ่งอนุมานความหมายได้ว่า มีอิสระการใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการ โดยที่ไม่ต้องทำงาน หรือทำน้อยมาก จากความหมายนี้ทำให้ Passive Income จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะนำพาเราไปถึงจุด ๆ นั้น

Passive Income สามารถมาได้จากทั้งการทำงาน Offline และ Online

ตัวอย่างรายได้แบบ Offline เช่น ดอกเบี้ยเงินออม ดอกเบี้ยเงินกู้ เงินปันผลจากหุ้น เงินปันผลจากธุรกิจ ค่าลิขสิทธิ์ ค่าเช่าอสังหาฯ รวมถึงธุรกิจเครือข่าย MLM

ตัวอย่างรายได้แบบ Online เช่น การเป็น Blogger สร้างรายได้จาก Adsense การเป็น YouTuber สร้างรายได้จากการทำคลิปใน YouTube

3

Leave a Comment